Επικοινωνία

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πράξης/Υποέργων

Γεώργιος Κλήμης, Επ. Καθηγήτης Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ,

 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Υπεύθυνοι Γραφείου Πρακτικής Άσκησης:

Κούτρας Ιωάννης, τηλ. 2109201512 ,

 

Τουρή Παρασκευή, τηλ. 2109201512 ,

Θα μας βρείτε στο ισόγειο του νέου κτιρίου

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα